Ogłoszono przez Jaromir Krajewski

Pomniki przyrody

Za pomniki przyrody uznane mogą być twory przyrody żywej i nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz wyróżniające się spośród pozostałych wielkością, kształtem lub innymi osobliwymi cechami. Pomnikami przyrody mogą być pojedyncze drzewa i krzewy okazałych rozmiarów, grupy drzew, szpalery, aleje drzew, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Aby uznać drzewo za pomnikowe, mierzy się jego obwód w pierśnicy, czyli na wysokości 130 cm nad ziemią i porównuje z założonymi kryteriami. Przykładowo u dębu szypułkowego obwód ten musi być większy niż 300 cm, a u klonu zwyczajnego 225 cm. Pomnikowym głazem może zostać taki, który w obwodzie mierzonym w najszerszym, naziemnym miejscu ma 3 metry. 


                                                         

                                                                                          Aleja jarząbów szwedzkich koło Błąkał

Na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej i w jego otulinie zobaczyć można 22 pomniki przyrody. Są to głównie pojedyncze drzewa, ale także 6 grup drzew, 2 aleje, szpaler oraz 4 głazy narzutowe.

Załączniki: