Ogłoszono przez Jaromir Krajewski

Rada Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej

Rada Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej powołana została Uchwała Nr 59/779/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 listopada 2012 r. z późn. zmianami (Uchwała Nr 50/839/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 września 2016 r., oraz Uchwała Nr 56/948/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 października 2016 r.) na kadencję trwającą 5 lat.

Członkowie Rady Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej:

 1. Edward Adamczyk – przedstawiciel Województwa Warminsko-Mazurskiego,
 2. Andrzej Ciołek – przedstawiciel praktyki,
 3. Dr Andreas Gautchi – przedstawiciel nauki,
 4. Krzysztof Giedrojc – przedstawiciel praktyki,
 5. Wojciech Hołdynski – przedstawiciel praktyki,
 6. Bogusław Jakubowski – przedstawiciel praktyki,
 7. Grzegorz Jejer – przedstawiciel praktyki,
 8. Andrzej Krajewski – przedstawiciel praktyki,
 9. Dr Anna Krzysztofiak – przedstawiciel nauki,
 10. Dr Lech Krzysztofiak – przedstawiciel organizacji ekologicznych,
 11. Zbigniew Mierunski – przedstawiciel praktyki,
 12. Jacek Morzy – przedstawiciel gminy Gołdap,
 13. Anna Nadgłowska – przedstawiciel organizacji gospodarczych,
 14. Krzysztof Oniszczuk – przedstawiciel praktyki,
 15. Mirosław Słapik – przedstawiciel praktyki,
 16. Barbara Tyszkiewicz – przedstawiciel praktyki,
 17. Małgorzata Domurad – przedstawiciel Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 18. Ryszard Zielinski – przedstawiciel gminy Dubeninki,
 19. Marian Podziewski – przedstawiciel Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki: