Akty prawne

Ogłoszono przez Jaromir Krajewski

Zarządzenie 9/2015 Dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej

Numer aktu: 9/2015

Rodzaj aktu: Zarządzenia Dyrektora Parku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący